DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA RUČNÍ NÁŘADÍ RYOBI®

Vadné RUČNÍ NÁSTROJE RYOBI® lze v rámci doživotní záruky bezplatně vyměnit nebo opravit, pokud se při normálním používání objeví závada způsobená porušením materiálu nebo výrobní vadou. To vylučuje RUČNÍ NÁSTROJE bez zjevné poruchy, opotřebované, ale stále funkční, rezavé, spálené, poškozené nevhodným zacházením, upravené, transformované, broušené, svařované, používané k jiným účelům než k běžnému použití, zničené zanedbáním nebo úmyslně.

Podmínky doživotní záruky na RUČNÍ NÁŘADÍ RYOBI®*

Doživotní záruka je poskytována společností Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth Str. 10, 71364 Winnenden, Německo.

Životnost je definována jako doba, po kterou lze očekávat, že nástroj vydrží při běžném používání a za normálních podmínek.

Veškeré požadavky a nároky vyplývající z této záruky musí být doprovázeny datovaným dokladem o nákupu nebo stvrzenkou o prodeji.

Za účelem uplatnění záruky musíte informovat garanta kontaktováním místního obchodu (1), že došlo k závadě v ručním nástroji (přesný popis vady); (2) o tom, kdy k závadě došlo; (3) o datu zakoupení prokázaném kopií dokladu o prodeji nebo jiným dokladem o koupi; (4) o jménu prodávajícího (společnosti) a (5) o záruce, kterou požadujete (výměna nebo oprava).

Tato záruka je poskytována pouze původnímu maloobchodnímu kupujícímu a nesmí být převedena ani přiřazena k následným vlastníkům.

Záruky RYOBI® jsou platné v Evropském hospodářském prostoru (EHP), Švýcarsku a Velké Británii. Mimo tyto oblasti se obraťte na prodejce, u kterého se uskutečnil nákup, a zjistěte, zda se na výrobek nevztahuje jiná záruka. Pokud si nejste jisti, můžete zkontrolovat prodejní síť na www.ryobitools.eu.

Vaše zákonná spotřebitelská práva v případě vad produktu zůstávají nedotčena. Tato práva nejsou touto zárukou omezena a jsou i nadále bezplatná.

Tato záruka se nevztahuje na všechna měřicí zařízení RYOBI®.

*Omezená. S určitými výjimkami společnost RYOBI® opraví nebo vymění jakýkoli RUČNÍ NÁSTROJ, u kterého je po vyšetření určen společností RYOBI® vadný materiál nebo zpracování. Tato záruka se nevztahuje na poškození, u kterého společnost RYOBI® zjistí nesprávné použití, nevhodné použití, úpravy/změny, nedodržení návodu k použití, normální opotřebení, nedostatečnou údržbu, spotřební materiál, obvyklé opotřebení dílů nebo nehody.