Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

Uvědomujeme si, že je důležité, abyste pochopili, jak používáme vaše osobní údaje. Z toho důvodu si pozorně přečtěte následující text, protože obsahuje důležité informace týkající se webových stránek RYOBI TM Tools (tyto/naše „webové stránky“) a způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak používáme osobní údaje návštěvníků našich stránek, a to včetně zákazníků, potenciálních zákazníků a osob, které s námi přicházejí do styku, našich distributorů, prodejců a dodavatelů i osob, jejichž osobní údaje zpracováváme jiným způsobem v rámci našeho podnikání. Toto prohlášení se vztahuje také na zpracování údajů souvisejících se žádostmi o zaměstnání a našimi náborovými aktivitami. 

Osobní údaje budeme používat pouze způsoby popsanými v tomto prohlášení a v souladu s našimi povinnostmi a vašimi právy podle platných předpisů na ochranu osobních údajů.

 

 1. KDO JSME

Pro účely platných předpisů na ochranu osobních údajů je správcem údajů (tedy organizací určující, jak a proč jsou vaše osobní údaje používány) některá společnost skupiny Ryobi (dále „my“, „nám“, „naše“) v závislosti na zemi, v níž máte sídlo.  Pokud jste např. zákazník se sídlem ve Velké Británii, je správcem vašich osobních údajů společnost Techtronic Industries UK Ltd registrovaná na adrese Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, England. Ryobi Tools je obchodní název společnosti Techtronic Industries UK Ltd a dalších členů skupiny.

Seznam zemí a příslušných správců údajů uvádí část 13 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů níže. Jestliže si však nejste jisti příslušností správce, kontaktujte nás prostřednictvím odkazu Webový formulář pro ochranu osobních údajů (onetrust.com).

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SMÍME SHROMAŽĎOVAT, A ZPŮSOB JEJICH SHROMAŽĎOVÁNÍ
 • Osobní údaje, které nám poskytujete přímo. 

Způsoby, jimiž nám můžete poskytovat osobní údaje

Osobní údaje nám poskytujete různými způsoby, jako např. prostřednictvím účtu vytvořeného na našich webových stránkách, zakoupením produktu na našich stránkách (nebo od nás, pokud jste naším distributorem či prodejcem), hodnocením výrobku na našich webových stránkách, poskytnutím referencí o výrobku formou videozáznamu na našich stránkách k marketingovým účelům, zasláním žádosti o poskytnutí výrobků a služeb a jejich používáním, přihlášením se k odběru našeho newsletteru, registrací nástrojů a vybavení, které jste od nás zakoupili, včetně jejich registrace pro prodlouženou záruku, komunikací s námi prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo textových zpráv anebo v případě, že se o nás zmíníte anebo s námi komunikujete na sociálních sítích (např. nás zmíníte/tagujete nebo nás přímo kontaktujete).

Platí to rovněž pro osobní údaje, které nám poskytnete v rámci účasti v některé z našich soutěží či v propagačních akcí nebo při vyplnění některého našeho průzkumu spokojenosti zákazníků, pro zpětnou vazbu k našim nástrojům a vybavení, uveřejnění recenze na našich webových stránkách (nebo jiným způsobem), vyhledávání výrobku na našich webových stránkách, nahlášení problému s našimi webovými stránkami nebo s nástroji a vybavením, uzavření smlouvy s námi nebo poskytnutí jakýchkoli osobních údajů jiným způsobem.

Osobní údaje shromažďujeme také prostřednictvím webového formuláře pro ochranu osobních údajů Webový formulář pro ochranu osobních údajů (onetrust.com)

Jaké údaje mohou být shromažďovány?

Osobní údaje, které nám poskytujete, mohou mimo jiné zahrnovat: vaše jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo (včetně mobilního čísla), pohlaví (a preferovaný pozdrav), datum narození, profil na sociálních sítích a osobní údaje na vašem účtu na sociálních sítích, finanční údaje a údaje o kreditních kartách, historii nákupů (a historii prodeje, pokud jste distributor nebo prodejce), názory na naše produkty (včetně stížností a recenzí) a jakýkoli obsah související s účastí v některé z našich soutěží nebo propagačních akcí (který může zahrnovat fotografii). Pokud jste jedním z našich distributorů, prodejců nebo dodavatelů, zpracujeme vaše kontaktní údaje a vaši pracovní pozici.

Vždy vás požádáme o poskytnutí pouze takových osobních údajů, které potřebujeme, abychom vám mohli nabídnout výrobky nebo služby, které jste si u nás vyžádali.

Uchazeči o zaměstnání

Jestliže se ucházíte o pracovní pozici v některé ze společností naší skupiny, budeme shromažďovat informace o vás přímo, a to buď e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím online procesu/systému pro podávání žádostí o zaměstnání, které mohou mimo jiné zahrnovat: vaše jméno, adresu a telefonní číslo (včetně čísla mobilního telefonu), e-mailovou adresu, pohlaví (a preferované oslovení), datum narození, informace o vašem zdravotním stavu (pokud jsou pro vaši žádost důležité), obsah vašeho životopisu (včetně údajů o předchozích pozicích, všech důležitých kvalifikacích, které jste získali, a jazycích, které ovládáte), doklad o tom, že máte zákonné povolení pracovat v zemi, ve které se ucházíte o pozici, váš současný a požadovaný roční plat, vaši aktuální výpovědní lhůtu, portfolio kandidátů, informaci, zda jste již dříve byli zaměstnáni u nás nebo v některé ze společností naší skupiny, informaci. jak jste se dozvěděli o pozici, o kterou se ucházíte, a další informace, které v rámci náborového procesu přiměřeně požadujeme.

Pokud jste uchazečem o zaměstnání a chcete se dozvědět více podrobností o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje v rámci náborového procesu, můžete kontaktovat naše personální oddělení e-mailem na adrese [email protected] nebo si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů na kariérním webu Kariéra v TTi - Zásady ochrany osobních údajů (tti-careers.eu).

Událost a webináře

V případě, že se zúčastníte některé z našich online propagačních akcí, např. webináře k uvedení výrobku na trh, zpracujeme vaše osobní údaje, jakmile se zaregistrujete. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také ve formě videozáznamu nebo zvukového záznamu v případě, že nám v průběhu akce sdělíte svůj komentář nebo položíte otázku. Záznamy akcí můžeme pořizovat pro propagační účely, abychom je zpřístupnili ostatním zákazníkům online, prostřednictvím kanálů sociálních médií a webových stránek. Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, protože je to v našem oprávněném zájmu a dbáme na ochranu vašich práv. Vždy vás však budeme předem informovat, že je akce nahrávána.  Pokud si nepřejete být nahráváni, v průběhu akce nic neříkejte ani jinak nevystupujte.

Pro všechny účastníky našich živých nebo online konferencí jsme připravili také samostatné oznámení o ochraně osobních údajů, které najdete zde: Zásady ochrany osobních údajů - Maxim (maximcomms.co.uk)

 • Osobní údaje, které o vás shromažďujeme nebo generujeme 

Jestliže navštívíte naše webové stránky nebo nás kontaktujete, můžeme shromažďovat, ukládat a používat určité osobní údaje.

Tyto osobní údaje mohou zahrnovat: technické informace, včetně adresy internetového protokolu (IP) použité k připojení vašeho počítače k internetu, přihlašovací údaje (pokud přistupujete k našemu účtu), typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, typy a verze doplňků prohlížeče, typy zařízení, operační systém, čas a datum souhlasu a platformu a jakékoli telefonní číslo použité k volání na naše číslo zákaznického servisu.

Rovněž mohou být zahrnuty informace o vaší návštěvě našich webových stránek včetně úplného URL (Uniform Resource Locators), toku kliknutí na naše stránky, jejich prostřednictvím a z nich (včetně data a času), jakož i informace o zobrazených, vyhledávaných nebo zakoupených výrobcích, době odezvy stránek, chybách při stahování a délce návštěv určitých stránek a dále informace o interakci se stránkami (jako je rolování, kliknutí a najetí myší) a způsobech používaných k procházení našich webových stránek.

Tyto informace používáme výlučně ke správě našich webových stránek a k interním operacím, včetně odstraňování problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistickým a průzkumným účelům a ke kontrole protiprávního jednání.  Vyhrazujeme si právo tyto soubory protokolů nebo data zpětně kontrolovat, pokud na základě konkrétních skutečností existuje přiměřené podezření na protiprávní jednání. Vaše zájmy chráníme tím, že při shromažďování údajů anonymizujeme vaši IP adresu, a tedy vás nelze identifikovat.

 • Osobní údaje, které získáváme z jiných zdrojů 

Příležitostně můžeme získat vaše osobní údaje také z jiných zdrojů, např. jestliže používáte jiné webové stránky, které provozujeme, nebo jiné služby poskytované v rámci naší skupiny. Dále můžeme příležitostně zpracovávat vaše osobní údaje v případě, že jsme zjistili a/nebo jsme byli upozorněni některým z našich partnerů-třetích stran, že můžete porušovat naše práva duševního vlastnictví. Pokud to nebude mít vliv na jakékoli námi prováděné vyšetřování, budeme vás informovat, že jsme obdrželi vaše osobní údaje z jiných zdrojů, jakož i o účelech, k nimž hodláme tyto osobní údaje použít, a dále o zákonném základu takového zpracování.

 

 1. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ

Kdykoliv vaše osobní údaje použijeme, musíme zajistit, aby bylo takové použití údajů řádně právně odůvodněno („právní základ“).  Dále popisujeme způsoby, jak vaše údaje používáme, a s tím související právní základ.

Jak a proč používáme vaše osobní údaje

Co je zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů

Plnění našich závazků vyplývajících ze smluvních ujednání s vámi a poskytování informací a výrobků či služeb, které požadujete. Může to zahrnovat vyřízení vaší objednávky u nás, registrace a vyřízení případné reklamace v souvislosti s vaší zárukou, správa vašeho účtu u nás a poskytování služeb, které s těmito účely souvisejí a které nám poskytují dohodnutí poskytovatelé - třetí strany.

Právním základem pro shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů v souvislosti s objednávkou výrobků a služeb je naše smluvní ujednání s vámi.

 

V některých případech se také řídíme našimi oprávněnými obchodní zájmy (např. je v našem zájmu měřit spokojenost zákazníků a řešit jejich problémy). V případě svých oprávněných zájmů vždy dbáme na to, aby tyto zájmy byly v rovnováze s vašimi právy.

 

K měření spokojenosti návštěvníků našich webových stránek i našich zákazníků a k poskytování zákaznického servisu (včetně řešení problémů v souvislosti s nástroji a vybavením, které si u nás zakoupíte, nebo v případě, kdy nám položíte dotaz e-mailem, telefonicky nebo na sociálních sítích).

Ke zpracování plateb a vedení účtů a záznamů.

K předcházení nebo odhalování trestné činnosti, podvodů či zneužívání našich výrobků a služeb nebo našich webových stránek, a abychom třetím stranám umožnili naším jménem vykonávat související technické, logistické, výzkumné nebo jiné funkce, které se těchto účelů týkají.

V některých případech použijeme vaše osobní údaje, protože je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti (např. obdržíme-li oprávněnou žádost od orgánu činného v trestním řízení).

 

V ostatních případech (např. při odhalování krádeží, podvodu nebo při zajištění bezpečnosti našich webových stránek) se budeme řídit svými oprávněnými zájmy na zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců a našich webových stránek a dále na zabránění krádeži a podvodu.

 

V případě svých oprávněných zájmů vždy dbáme na to, aby tyto zájmy byly v rovnováze s vašimi právy.

 

Pro účely zasílání newsletterů, aktualizací, informací o nových výrobcích nebo službách, které by vás mohly zajímat, jakož i dalších propagačních a marketingových informací, informací o losování o ceny, soutěžích a dalších propagačních akcích prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo pošty.

Jestliže vás nekontaktujeme v rámci obchodního styku, použijeme vaše osobní údaje k zasílání elektronických marketingových zpráv pouze tehdy, máme-li k tomu váš souhlas (nebo pokud jste již naším zákazníkem a neodhlásili jste se od odběru marketingových materiálů). Osobní údaje budou předávány třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely pouze s vaším souhlasem.

 

V některých případech jsou tyto typy sdělení zasílány na základě našeho oprávněného zájmu (náš oprávněný zájem na marketingu a propagaci našich výrobků). V případě svých oprávněných zájmů vždy dbáme na to, aby tyto zájmy byly v rovnováze s vašimi právy.

 

Své preference můžete změnit, nebo se zcela odhlásit z odběru marketingových sdělení pomocí odkazu pro odhlášení uvnitř našich marketingových zpráv, či odesláním žádosti na Webovém formuláři pro ochranu osobních údajů (onetrust.com).

Kvůli měření nebo pochopení účinnosti reklamy, kterou vám zobrazujeme.

Kvůli provádění průzkumu trhu nebo podobných průzkumů.

Kvůli předávání vašich osobních údajů vybraným třetím stranám, které vás budou moci kontaktovat kvůli vlastním marketingovým účelům.

Kvůli používání recenzí, komentářů a zpětné vazby, které zanecháte na našich webových stránkách nebo které nám poskytnete pro naše reklamní účely.

 

Vámi zaslanou recenzi, komentář nebo zpětnou vazbu můžeme použít v našich reklamních kampaních, např. v televizních reklamách, v tiskové a digitální reklamě, na našich stránkách sociálních médií, v e-mailovém marketingu nebo na našich webových stránkách.

Máme oprávněný zájem propagovat své výrobky a služby a používat k tomu recenze, komentáře a zpětnou vazbu, které nám poskytnete.

V případě svých oprávněných zájmů vždy dbáme na to, aby tyto zájmy byly v rovnováze s vašimi právy.

Abychom se dozvěděli více o návštěvnících našich webových stránek a o naší zákaznické základně jako celku (nikoli abychom se dozvěděli více o vás jako o jednotlivci) a abychom zajistili, že výrobky a služby, které nabízíme, budou návštěvníky našich webových stránek a naše zákazníky s největší pravděpodobností zajímat.

 

K tomuto účelu můžeme používat cookies.

Naším oprávněným zájmem je zajistit, abychom vám poskytovali informace, které pro vás považujeme za velmi důležité.

V případě svých oprávněných zájmů vždy dbáme na to, aby tyto zájmy byly v rovnováze s vašimi právy.

 

Nebudeme na vaše zařízení umisťovat cookies, pokud s tím nebudete souhlasit. Bližší informace o používání souborů cookies naleznete v našem Prohlášení o souborech cookies https://cz.ryobitools.eu/zapati/zasady-pouziti-cookies/.

Abychom vás informovali o změnách našich služeb a smluvních podmínek.

Pro takové zpracovávání údajů považujeme za zákonný základ naše smluvní ujednání s vámi. V některých případech vám tyto aktualizace zašleme, protože je to v souladu s naším oprávněným obchodním zájmem. V případě svých oprávněných zájmů vždy dbáme na to, aby tyto zájmy byly v rovnováze s vašimi právy.

 

Pro administrativní nebo obchodní účely, např. pro nahlášení problémů s naší webovou stránkou v případě, že nás kontaktujete z jiného konkrétního důvodu, než který je uveden výše.

V zájmu našeho podnikání máme oprávněný zájem na vaši zprávu reagovat. V případě svých oprávněných zájmů vždy dbáme na to, aby tyto zájmy byly v rovnováze s vašimi právy.

Jste-li uchazečem o zaměstnání, použijeme vaše osobní údaje k posouzení vaší vhodnosti pro danou pozici a k rozhodnutí, zda vás pozveme k pohovoru.  Pokud nás nepožádáte, abychom to nedělali, budeme údaje z přihlášek (včetně životopisů a případných poznámek z pohovorů) neúspěšných uchazečů zpracovávat po dobu 6 měsíců.

Máme oprávněný zájem přijímat do našeho podniku nadané pracovníky a hodnotit uchazeče, abychom zajistili, že děláme správná a přiměřená náborová rozhodnutí.  V případě svých oprávněných zájmů vždy dbáme na to, aby tyto zájmy byly v rovnováze s vašimi právy.

Některé vaše údaje můžeme zpracovávat na základě zákonné povinnosti, kterou máme jako zaměstnavatel (např. některé země mohou vyžadovat zpracování údajů týkajících se rasy, náboženství, pohlaví nebo zdravotního postižení/zdravotního stavu).

 

 1. COOKIES 

Náš web požívá cookies, aby vás odlišil od ostatních uživatelů. To nám pomáhá poskytovat vám ty nejlepší uživatelské zkušenosti při používání našich webových stránek a dále nám to umožňuje zlepšovat naše webové stránky i naše služby.

Do našich marketingových e-mailů také umisťujeme sledovací soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat naše marketingové aktivity. Tyto cookies nám např. umožňují zjistit, kolik lidí otevírá naše e-maily, v jakou denní dobu je otevírají a zda kliknou na některou z obsažených informací. 

Podrobné informace o souborech cookies, které používáme, a o účelech jejich použití naleznete v našich zásadách používání souborů cookies https://www.tti-friends-family.eu/uk/cookie-policy.

 

 1. BEZPEČNOST

Bezpečnost vašich osobních údajů bereme velmi vážně a zavedli jsme fyzické, technické, provozní a administrativní strategie, kontroly a opatření na ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním, jak to vyžaduje zákon, a v souladu s přijatými osvědčenými postupy v tomto oboru. Tato opatření budeme opakovaně přezkoumávat, abychom zajistili, že jsou i nadále vhodná.

Bohužel (jak již pravděpodobně víte), přenos informací prostřednictvím internetu není zcela bezpečný. Ačkoli děláme vše pro ochranu vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich bezpečnost při přenosu na naše webové stránky a jakýkoli přenos se uskutečňuje na vaše vlastní riziko.

Pokud jste si vybrali heslo, které vám umožní přístup k určitým částem našich webových stránek, odpovídáte za zachování jeho důvěrnosti. Žádáme vás, abyste své heslo nikomu nesdělovali.

 

 1. JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Naše skupina:

Ryobi Tools je jednou ze značek, které jsou součástí skupiny TTI. Další informace o ostatních značkách naší skupiny naleznete zde.

Vaše osobní údaje můžeme předat jiným společnostem v rámci naší skupiny za účelem správy našeho vztahu s vámi nebo z jiných důvodů souvisejících s poskytováním našich výrobků a služeb. Můžeme tak učinit, protože je to v našem oprávněném zájmu.

Společnosti naší skupiny se nacházejí po celém světě (včetně Hongkongu a USA). Z toho důvodu mohou být vaše osobní údaje předány mimo Velkou Británii a Evropský hospodářský prostor (jak je podrobněji popsáno v odstavci „Kde mohou být zpracovávány vaše osobní údaje“ dále).

Vždy, když předáváme vaše osobní údaje jiným společnostem v rámci skupiny TTI, přijmeme odpovídající opatření na jejich ochranu, a to včetně plnění konkrétních smluvních podmínek, jako např. Standardní smluvní doložky Evropské komise.

Dodavatelé a poskytovatelé služeb, které se jako třetí strany podílejí na našem smluvním vztahu s vámi:

Stejně jako většina podniků i my v rámci každodenního provozu spolupracujeme s dodavateli a poskytovateli služeb - třetími stranami. Jde o důvěryhodné dodavatele a někteří z nich naším jménem zpracovávají vaše osobní údaje a poskytují nám služby, jako je např. hosting webových stránek, zajišťují dodávky a přijímají v našem zastoupení platby.

Vždy od nich vyžadujeme dodržování dohodnutých standardů ochrany vašich údajů a používání vašich údajů pouze za účelem poskytování služeb pro nás, nikoli ke svým komerčním účelům. Pokud některý z těchto důvěryhodných dodavatelů - třetích stran - sídlí mimo Velkou Británii nebo EHP (tj. v zemích, kde místní zákony nemusejí zajišťovat stejnou úroveň ochrany vašich údajů), přijímáme opatření zajišťují ochranu vašich osobních údajů v souladu s našimi povinnostmi podle zákona o ochraně osobních údajů. 

Jiné případy, kdy můžeme sdílet vaše osobní údaje:

 • s našimi profesionálními poradci včetně daňových, právních nebo jiných poradců naší společnosti, kteří nám a naší skupině poskytují odborné služby.
 • s poskytovateli analytických služeb nebo vyhledávači, včetně vyhledávače Google, které nám umožňují optimalizovat a zlepšovat vaše webové stránky (více informací o používání souborů cookies a podobných technologií naleznete v našich zásadách používání souborů cookies, https://cz.ryobitools.eu/zapati/zasady-pouziti-cookies/)
 • s regulačními orgány, orgány činnými v trestním řízení nebo orgány pro prevenci podvodů, jakož i s našimi právními poradci, soudy, policií a jakýmikoli jinými oprávněnými orgány činnými v trestním řízení pro účely vyšetřování jakékoli skutečné nebo podezřelé trestné činnosti anebo v souvislosti s jinými regulačními nebo právními otázkami atd.
 • v případě, že budeme zvažovat prodej nebo koupi jakéhokoli podniku nebo majetku, poskytneme vaše osobní údaje potenciálním prodejcům nebo kupcům takového podniku nebo majetku.
 • v případě jakékoli platební neschopnosti (např. nucené správy nebo likvidace).
 • pokud nás nebo v podstatě všechna naše aktiva získá třetí strana, budou osobní údaje o našich podnicích a zákaznících jedním z převedených aktiv.
 • za účelem prosazení nebo uplatnění našich obchodních podmínek, podmínek používání webových stránek nebo jiných podmínek, které upravují náš vztah.
 • kvůli ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti našich zaměstnanců, zákazníků či jiných osob. To zahrnuje výměnu osobních údajů s jinými společnostmi a organizacemi (včetně místní policie nebo jiných místních orgánů činných v trestním řízení) za účelem zajištění bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků, předcházení trestné činnosti, ochrany proti podvodům a snižování úvěrového rizika.
 • pokud jsme povinni zveřejnit či poskytnout vaše osobní údaje, abychom splnili jakoukoli zákonnou povinnost nebo požadavky jiných předpisů anebo abychom zabránili podvodům či trestným činům nebo je odhalili.

 

 1. KDE SMĚJÍ BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

Vaše osobní údaje můžeme předávat mimo Velkou Británii, Švýcarsko a Evropský hospodářský prostor („EHP“) do zemí, v nichž místní zákony nemusejí zajišťovat takovou právní ochranu vašich osobních údajů jako ve Velké Británii, Švýcarsku nebo EHP. Jako příklad můžeme uvést případy, kdy vaše osobní údaje mohou být zpracovávány mimo Velkou Británii, Švýcarsko a EHP za účelem vyřízení vaší objednávky, zpracování vašich platebních údajů a poskytování podpůrných služeb. Podobně mohou někteří naši důvěryhodní dodavatelé - třetí strany předávat údaje mimo Velkou Británii/Švýcarsko/EHP. V takovém případě přijmeme vhodná opatření na ochranu vašich osobních údajů. 

Kdykoli vaše osobní údaje předáváme (nebo povolíme jejich předání třetí straně) mimo Velkou Británii, Švýcarsko a EHP, ujistíme se, že byla přijata opatření nezbytná k ochraně vašich osobních údajů v souladu s platnými zákony. Můžeme např. požadovat, aby zahraniční příjemce (včetně společností naší skupiny) zahrnul do příslušných smluvních podmínek konkrétní smluvní ujednání, jako např. standardní smluvní doložky Evropské komise.

 

 1. UCHOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud je budeme potřebovat v rámci vztahu s vámi. Délka doby uchovávání může záviset na tom, zda navštěvujete naše webové stránky nebo u nás nakupujete, a na tom, zda musíme vaše osobní údaje uchovávat, abychom splnili platné předpisy.

 

 1. VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s vašimi osobními údaji máte řadu práv uvedených níže.

Jestliže byste chtěli některé z těchto práv uplatnit anebo máte jakékoli dotazy týkající se způsobu, jakým vaše údaje používáme, kontaktujte nás prostřednictvím následujícího odkazu: Webový formulář pro ochranu osobních údajů (onetrust.com), popř. nám napište na adresu: Data Information Manager, Techtronic Industries UK Ltd, Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, England.  Můžete nás rovněž kontaktovat prostřednictvím správce vašich osobních údajů, uvedeného níže v oddíle 13 těchto zásad ochrany osobních údajů.

PRÁVO

POPIS PRÁVA

Přístup

Právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme

Oprava

Právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které o vás uchováváme

Vymazání

Právo požadovat vymazání osobních údajů, které o vás uchováváme.  Toto právo platí pouze v případě (příklad): že osobní údaje již nemusíme používat k dosažení účelu, k němuž jsme je shromáždili, nebo pokud odvoláte svůj souhlas v případě, že vaše osobní údaje používáme na základě vašeho souhlasu; nebo v případě, že máte námitky proti způsobu, jakým zpracováváme vaše údaje (v souladu s vaším právem vznést námitku - viz níže). 

Omezení

Za určitých okolností máte právo omezit zpracovávání osobních údajů, které o vás uchováváme.  Toto právo platí pouze v případě (příklad): že máte námitky vůči přesnosti osobních údajů, které o vás uchováváme; nebo když máte právo požadovat, abychom osobní údaje vymazali, ale raději byste zpracování omezili; nebo v případě, že již osobní údaje nepotřebujeme k dosažení účelu, k němuž jsme je shromáždili, ale vy tyto údaje požadujete pro účely řešení právních nároků

Přenositelnost

Za určitých okolností máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu.  Máte také právo požadovat, abychom tyto osobní údaje na vaši žádost předali jiné organizaci

Námitka

Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, avšak nejsme schopni prokázat oprávněné důvody pro pokračování zpracovávání osobních údajů, které mají přednost před vašimi právy nebo které jsou určeny pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Právo nebýt předmětem automatizovaného zpracování osobních údajů

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, a to včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká.

Odvolání souhlasu a námitka proti marketingu

Máte právo odvolat souhlas, pokud je váš souhlas podkladem pro použití vašich osobních údajů (např. k zasílání marketingových informací o našich službách nebo produktech).  Můžete kdykoli vznést námitku proti přímému marketingu. 

 

 1. WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍ STRANY

Naše webové stránky mohou podle potřeby obsahovat odkazy na webové stránky našich maloobchodních partnerů, partnerů pro registraci záruk, případně na jiné sítě našich obchodních partnerů, inzerentů a přidružených společností nebo na jiné webové stránky. Naše webové stránky mohou rovněž uvádět odkazy na sociální kanály, jako např. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest a Google Maps.

V případě, že použijete odkaz a přejdete na některé z těchto webových stránek, upozorňujeme, že tyto webové stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a že za tyto zásady neneseme odpovědnost. Před odesláním osobních údajů na takové webové stránky se s těmito zásadami seznamte.

Naše webové stránky mohou podle potřeby obsahovat produktová videa s ukázkami funkcí našich výrobků. Tato videa jsou k dispozici na YouTube a jsou na našich webových stránkách zpřístupněna prostřednictvím služby YouTube API.  Jestliže na videa na YouTube kliknete:

 

 1. ZMĚNY NAŠEHO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolujeme a případné aktualizace zveřejníme na této stránce. Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 9. září 2021.

 

 1. STÍŽNOSTI

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo obavy ohledně způsobu, jakým s vašimi údaji nakládáme, nejdříve kontaktujte nás (naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže). Vynasnažíme se dát vše do pořádku.

Jestliže však nebudete spokojeni vyřízením žádosti týkající se vašich práv nebo obav, máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, kterým je

 • ve Velké Británii Information Commissioner's Office ("ICO"). ICO můžete kontaktovat na: First Contact Team, Information Commissioner‘s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, SK9 5AF; 0303 123 1113; nebo https://ico.org.uk/; nebo
 • osoby se sídlem mimo Velkou Británii v Evropě se mohou obrátit na místní dozorový úřad. Kontaktní údaje jsou uvedeny zde http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Pro osoby se sídlem v Evropě, jsme zvolili jako svůj hlavní dozorový úřad německý dozorový úřad (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit). Místní dozorový úřad může v rámci vyřizování vaší stížností případně spolupracovat s německým dozorovým úřadem, který může řídit vyřízení vaší stížnosti.

 1. SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH KONTAKTNÍ ÚDAJE

Vítáme vaše dotazy, připomínky a žádosti týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a údajů, které o vás zpracováváme. Měly by být adresovány příslušnému „správci údajů" pro vaši zemi. Pokud se nacházíte v Evropě můžete se rovněž obrátit na našeho evropského zplnomocněného zástupce, kterým je Techtronic Industries Central Europe GmbH (se sídlem Itterpark 2, D-40724, Hilden, Německo).  Jestliže si nejste jisti, který správce údajů je za vaše údaje odpovědný, obraťte se na náš tým ve Velké Británii nebo nás kontaktujte prostřednictvím webového formuláře pro ochranu osobních údajů - viz odkaz níže.

 

Země

Správce osobních údajů

Registrovaná adresa

Kontaktní údaje

Velká Británie a Irsko

Techtronic Industries UK Limited

Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ

Tel.: 01628 894400

 

E-mail: Webový formulář pro ochranu osobních údajů (onetrust.com)

Rakousko, Švýcarsko, Německo, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko

 

 

Techtronic Industries Central Europe GmbH

 

 

Itterpark 2                              D-40724 Hilden, Německo

 

Tel.: +49 2103 960 0

E-mail: Webový formulář pro ochranu osobních údajů (onetrust.com)

Polsko, Maďarsko, Slovensko, Česká republika, Rumunsko

Techtronic Industries Eastern Europe Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia

 

Komitetu Obrony Robotnikow 45A,

02-146 Warszawa

Polsko

Tel.: +48 242 424 004

E-mail: Webový formulář pro ochranu osobních údajů (onetrust.com)

Francie

 

 

 

Techtronic Industries France S.A.S

 

Le Grand Roissy - Z.A. du Gué Building

35 rue de Guivry - 77990 Le

Mesnil Amelot,

Francie

Tel.:+33160946970

E-mail: Webový formulář pro ochranu osobních údajů (onetrust.com)

Španělsko a Portugalsko

Techtronic Industries Iberia S.L.

 

Avenida Fuentemar, 20, 1º

28823 – Coslada (Madrid)

Španělsko

Tel.: +34 91 627 9228

E-mail: Webový formulář pro ochranu osobních údajů (onetrust.com)

Itálie

Techtronic Industries Italia s.r.l.

 

Techtronic Industries Italia Srl,

Via G. Matteotti, 62

20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel.:

E-mail: Webový formulář pro ochranu osobních údajů (onetrust.com)

Dánsko, Finsko, Norsko a Švédsko

Techtronic Industries Nordics Aps

 

Stamholmen 147, 1                  2650 Hvidovre, Dánsko

Tel.: +45 43 56 55 55

E-mail: Webový formulář pro ochranu osobních údajů (onetrust.com)