Ochrana osobních dat

Aplikace ROBOYAGI™

 

 1. Zásady ochrany osobních údajů

 

Společnost Techtronic Industries UK Limited („my“ nebo „nás“ nebo „naše“) je odhodlána chránit a respektovat Vaše soukromí.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak a proč shromažďujeme, uschováváme, zpracováváme a sdílíme Vaše osobní údaje. Vždy Vás budeme otevřeně informovat o tom, jak používáme Vaše osobní údaje. Toto oznámení Vás také informuje o Vašich právech ve vztahu k Vašim osobním údajům.

Pro účely příslušných zákonů na ochranu osobních údajů (včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) je správcem Vašich osobních údajů, které můžeme shromažďovat, zpracovávat a uchovávat, společnost Techtronic Industries UK Limited, jejíž registrovaná adresa je Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo Vašich práv z těchto Zásad plynoucích, kontaktujte prosím našeho Správce ochrany osobních údajů na adrese:

Techtronic Industries UK Ltd
Unit 3 Globeside Business Park
Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ
Anglie

 

 1. INFORMACE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

 

Mezi osobní údaje, které od Vás nebo o Vás shromažďujeme, patří následující:

 • Jméné
 • E-mailová adresa
 • Informace o tom, jak, kdy a jak často používáte své zařízení ROBOYAGI™
 • Informace o tom, kde bylo Vaše zařízení ROBOYAGI™ použito (pokud tuto službu využíváte v aplikaci ROBOYAGI™)
 •  
 • JAK O VÁS SHROMAŽĎUJEME INFORMACE

 

Můžeme o Vás shromažďovat informace různými způsoby, například:

 

 • když si u nás vytvoříte účet

 

 • když využíváte naši aplikaci ROBOYAGI™ v rámci používání našich výrobků

 

 • když navštívíte naše webové stránky nebo použijete naši aplikaci ROBOYAGI™

 

 • když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru

 

 • když si u nás zaregistrujete svůj výrobek ROBOYAGI™ nebo si zaregistrujete svůj výrobek za účelem prodloužení záruky

 

 • když kontaktujete náš zákaznický servis

 

 • když se zúčastníte některé z našich soutěží nebo propagačních akcí anebo vyplníte průzkum

 

 • když si s námi korespondujete prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo sociálních médií anebo když si u nás vytvoříte účet nebo jindy. To zahrnuje i informace, které poskytnete při zapojení do soutěže, propagační akce nebo průzkumu, uvedete v souvislosti s námi na sociálních médiích (například když nás zmíníte/označíte nebo nás přímo kontaktujete) a zmíníte při nahlášení problému s našimi stránkami nebo nástroji prostřednictvím zákaznického servisu nebo jiných funkcí sociálních médií na našich webových stránkách.

 

Informace, které nám poskytujete, mohou zahrnovat mimo jiné:

 

 • identifikační údaje Vašeho výrobku (např. výrobní číslo)

 

 • identifikační údaje Vašeho výrobku (např. výrobní číslo)

 

 

 1. JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 

Abychom Vám mohli poskytovat naše výrobky a služby, sdílíme Vaše osobní údaje s třetími stranami - důvěryhodnými poskytovateli služeb nebo se společnostmi z naší skupiny, jak je podrobněji popsáno níže. Při sdílení Vašich osobních údajů vždy přijímáme opatření, která vyžadují, aby tyto další organizace uchovávaly Vaše údaje v bezpečí, a zaručily, že Vaše osobní údaje nepoužijí pro své vlastní marketingové účely, pokud nám k tomu nedáte souhlas. Vaše osobní údaje nikdy neprodáme žádné třetí straně.

Za účelem vyřizování objednávek výrobků a služeb:

Spolupracujeme s řadou důvěryhodných poskytovatelů služeb, kteří poskytují služby naším jménem. Když si od nás zakoupíte výrobky a služby a použijete naši aplikaci ROBOYAGI™, zahrnují služby poskytované takovými poskytovateli služeb aplikaci ROBOYAGI™ a hostování databáze. Je v našem oprávněném zájmu jako obchodní firmy spolupracovat s těmito poskytovateli služeb, protože nemusíme mít dostatečné kapacity, abychom mohli tyto služby poskytovat sami. V každém případě zajistíme, že poskytovatel služeb bude moci využívat Vaše osobní údaje pouze k tomu, aby nám mohl poskytovat služby, a k žádnému jinému účelu. 

Další profesionální služby:

Je možné, že budeme muset zpřístupnit Vaše osobní údaje našim pojistitelům, pokud bychom se domnívali, že je to nezbytné v rámci našeho smluvního vztahu s naším poskytovatelem pojištění.

Spolupracujeme s pečlivě vybranými třetími stranami, jako je náš poskytovatel hostování zákaznické databáze nebo jako jsou marketingové agentury a reklamní partneři, kteří nám pomáhají zajistit pozitivní zákaznickou zkušenost.

Za účelem předcházení a odhalování trestné činnosti a dodržování zákonů:

Mohou existovat další scénáře, kdy se na nás vztahuje zákonná povinnost sdílet nebo poskytnout Vaše osobní údaje, například orgánům činným v trestním řízení nebo veřejným orgánům za účelem předcházení nebo odhalování trestné činnosti nebo splnění zákonného požadavku.

Zpracování osobních údajů v mezinárodní skupině a struktura skupiny:

Členové naší skupiny sdílí různé operace a obchodní procesy.  Můžeme sdílet Vaše osobní údaje s kterýmkoli členem naší skupiny za účelem plnění našich smluvních závazků vůči Vám nebo proto, že je to v našem oprávněném zájmu. Kromě toho jsme uzavřeli smlouvu týkající se součinnosti při výrobě a vývoji této aplikace ROBOYAGI™ se společností Techtronic Industries Co Limited, která tak může zpracovávat Vaše osobní údaje naším jménem za účelem poskytování svých služeb.

Můžeme také sdílet Vaše osobní údaje, pokud se skladba naší skupiny v budoucnu změní, například:

 • Můžeme se rozhodnout prodat, převést nebo sloučit části našeho podnikání nebo našich aktiv. Anebo se můžeme pokusit získat jiný podnik nebo s ním fúzovat. 
 • Během jakéhokoli takového procesu můžeme Vaše osobní údaje sdílet s dalšími stranami. Činíme tak pouze tehdy, pokud tyto strany budou souhlasit s tím, že zachovají bezpečnost a důvěrný ráz Vašich osobních údajů.
 • Pokud dojde ke změně v naší skupině, budou ostatní strany moci využívat Vaše osobní údaje stejným způsobem, jak je popsáno v tomto oznámení.

 

 1. OCHRANA

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně.  Zavedli jsme různé strategie, kontroly, zásady a opatření, abychom zachovali bezpečnost Vašich osobních údajů, a tato opatření pravidelně revidujeme.

 

 1. PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPU

 

Vaše osobní údaje předáváme mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) za účelem zpracování Vašich osobních údajů. Máme sídlo ve Spojeném království, a přestože používáme evropská datová centra, všechny Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v Německu.

Bude také možná zapotřebí předat Vaše osobní údaje mimo EHP v případech, kdy spolupracujeme s dodavatelem nebo třetí stranou, která zpracovává některé osobní údaje mimo EHP, jak jsme zdůraznili výše.

Vaše osobní údaje můžeme předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud vydáme pokyn třetím stranám, aby zpracovávaly Vaše osobní údaje na základě našeho pověření, ale bude tak učiněno za přísného dodržování platných zákonů a předpisů. V tomto ohledu mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány také zaměstnanci, kteří mohou působit mimo Evropský hospodářský prostor a kteří pracují pro nás, naše přidružené společnosti nebo pro některého z našich dodavatelů. Patří sem zaměstnanci zabývající se mimo jiné vyřizováním Vaší objednávky, zpracováním Vašich platebních údajů a poskytováním podpůrných služeb.

Tyto země (včetně Hongkongu) nemusí mít stejné zákony na ochranu osobních údajů jako Spojené království a EHP, a proto se na Vaše osobní údaje nemusí vztahovat stejná ochrana. V takových případech však zajistíme, aby jakékoliv předávání Vašich osobních údajů do zemí mimo EHP podléhalo odpovídajícím zárukám, jako kdyby byly zpracovávány v rámci EHP, a prováděno v souladu s hlavními zásadami uvedenými v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás na kontaktních údajích uvedených v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

 

 1. JAK DLOUHO BUDEME UCHOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

 

Obecně budeme uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely popsané v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.  To znamená, že doba uchovávání se bude lišit v závislosti na typu osobních údajů a zejména na důvodu, proč osobní údaje uchováváme.

Svůj účet můžete kdykoli smazat odesláním žádosti.

 

 1. VAŠE PRÁVA  

 

Platné zákony na ochranu osobních údajů Vám poskytují řadu práv ve vztahu k Vašim osobním údajům. Máte právo:

 • požádat nás, abychom nepoužívali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu;
 • požádat o poskytnutí informace, jaké osobní údaje o Vás uchováváme a jak je zpracováváme (a za určitých okolností nás můžete požádat o poskytnutí kopie osobních údajů třetí straně);
 • požádat nás o opravu nebo aktualizaci jakýchkoli osobních údajů, které jsou nepřesné;
 • požádat nás o vymazání osobních údajů za určitých (nikoliv však za všech) okolností, pokud neexistuje žádný dobrý důvod, abychom je nadále používali;
 • požádat nás, abychom dočasně přestali používat Vaše osobní údaje, pokud se domníváte, že nemáme právo je používat, nebo abychom přestali používat Vaše osobní údaje, pokud neexistuje žádný dobrý důvod pro to, abychom je nadále používali; a
 • za určitých okolností nebýt předmětem rozhodnutí činěných výhradně na základě „automatizovaného zpracování“ (tj. právo nebýt předmětem rozhodnutí, která přijímají výhradně algoritmy nebo počítače bez zásahu člověka). 

Pokud byste nás chtěli kontaktovat v souvislosti s některým z Vašich práv, použijte kontaktní údaje uvedené v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Máte také právo stěžovat si na naše používání Vašich osobních údajů.  Můžete se obrátit na svůj místní orgán dozoru pro ochranu osobních údajů (seznam místních orgánů dozoru je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 

 1. ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Jakékoli změny, které v budoucnu provedeme v našich Zásadách ochrany osobních údajů, budou zveřejněny na této stránce. Můžeme Vám také poslat e-mail, pokud budeme mít Vaši e-mailovou adresu. Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k jakékoli aktualizaci nebo změnám našich Zásad ochrany osobních údajů. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 12. prosince 2018.