Kompletní průvodce řetězovou pilou

Společnost RYOBI® vytvořila příručku s návodem, jak správně používat řetězovou pilu. Získané znalosti vám pomůžou při výběru správné řetězové pily. Dozvíte se, jak ji bezpečně používat a v příručce najdete odpovědi na některé běžné otázky týkající se řetězových pil jako např.: Proč potřebuji řetězovou pilu? Jaká řetězová pila je pro mě nejlepší nebo jak ji bezpečně používat a udržovat.

Sestavení řetězové pily

Před použitím řetězové pily je důležité dodržet jednotlivé kroky nastavení. Tím zajistíte bezpečné používání řetězové pily, ochráníte se a minimalizujete případné poškození řetězové pily. Dodržením každého kroku můžete maximalizovat výkon a zajistit hladké a rychlé řezy.

KROK 1

Přečtěte si návod

Pročtěte si návod k obsluze výrobku, který se nachází v balení s řetězovou pilou.

KROK 2

Zkontrolujte, zda je akumulátor vyjmutý.

Při nastavování řetězové pily je důležité vyjmout akumulátor. Tím se zajistí vaše bezpečnost, protože se zabrání náhodnému spuštění řetězové pily. Při nastavování řetězové pily je důležité používat podložku nebo povrch, který lze v případě rozlití oleje vyčistit.

KROK 3a

Aplikace oleje na řetězovou pilu - automatické mazání řetězové pily

Řetězové pily s automatickým doplňováním oleje mají olejovou nádrž zabudovanou v řetězové pile, která automaticky nanáší olej na lištu a řetěz. Uživatel musí nádržku naplnit olejem na řetězovou pilu tak, že odšroubuje víčko nádržky, nalije do ní olej až po čáru max. naplnění a poté víčko opět našroubuje.

KROK 3b

Použití oleje na řetězovou pilu - ruční mazání řetězové pily

Některé modely řetězových pil mohou vyžadovat aplikaci oleje přímo na lištu a řetěz. Za tímto účelem naneste malé množství oleje kolem lišty a řetězu a mezi ně, abyste zajistili úplné promazání řetězu.

KROK 4

Připevnění řetězu k liště a řetězovému kolu

Ujistěte se, že řetěz směřuje správným směrem otáčení a je mezi drážkami lišty.

KROK 5a

Řetězová pila s nástrojovým upínáním za pomocí klíče

Další informace naleznete v návodu k obsluze výrobku.

KROK 5b

Řetězová pila s beznástrojovým upínáním

Další informace naleznete v návodu k obsluze výrobku.

Jak bezpečně používat řetězovou pilu

Než začnete s řetězovou pilou pracovat, ujistěte se, že jste si přečetli návod a pochopili jste každý krok, jak ji bezpečně používat. Dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a řiďte se našimi tipy pro chytré používání, abyste se nezranili.

KROK 1

Osobní ochranné prostředky

Každý, kdo používá řetězovou pilu, musí používat vhodné osobní ochranné prostředky. Ty zajistí dodatečnou kontrolu a ochranu před náhodným zraněním. Informace o osobních ochranných pracovních prostředcích, které byste měli používat, naleznete v návodu k výrobku.

KROK 2

Použijte plně nabitý akumulátor

Vložte plně nabitý akumulátor, když začnete řetězovou pilu používat, abyste dosáhli maximálního výkonu a doby provozu.

KROK 3

Pilu držte oběma rukama

Ujistěte se, že je palec levé ruky pevně pod rukojetí.

KROK 4

Řětězová brzda a bezpečnostní spínač

Řetězovou pilu aktivujte zatažením za brzdu řetězu, a pokud ji již nepoužíváte, vždy ji deaktivujte zatlačením brzdy řetězu dopředu. Spoušť aktivujte vytažením pojistky spouště a stisknutím spouště.

KROK 5

Správné držení těla a pozice

Tělo řetězové pily držte co nejblíže kmeni a nikdy jej nepřeřezávejte špičkou lišty. Nikdy nestůjte nad řetězovou pilou - nejlepší je stát vlevo od řetězové pily s nohama pevně na zemi.

KROK 6

Řezání kmene

Před řezáním zkontrolujte, zda řetěz běží na plné obrátky. Řežte ve výšce pasu a nikdy ne přes ramena. Během řezání na řetězovou pilu netlačte ani na ni nepůsobte silou. Po několika řezech nebo pokud řetězová pila nepracuje optimálně, zkontrolujte napnutí řetězu a hladinu oleje. Po ukončení řezání zapněte brzdu řetězu a vyjměte akumulátor.

Údržba řetězové pily

Správná péče o řetězovou pilu udržuje její výkon, pomáhá jí pracovat bezpečněji a prodlužuje její životnost. Postupujte podle těchto jednoduchých pokynů, abyste udržovali svou řetězovou pilu v provozuschopném stavu po celý rok.

KROK 1

Vyjměte akumulátor

Při nastavování řetězové pily je důležité vyjmout akumulátor, abyste byli v bezpečí. Tím se zajistí vaše bezpečnost, protože se zabrání náhodnému spuštění řetězové pily.

KROK 2

Čištění a kontrola lišty

Kartáčem očistěte lištu a řetěz od nečistot, zejména uvnitř drážky lišty. Zkontrolujte ostrost řetězu, a pokud je příliš tupý, kupte nový. Zkontrolujte, zda lišta není promáčknutá nebo poškozená, a pokud je poškozená, kupte novou. Další informace o liště a řetězu naleznete v návodu k obsluze výrobku.

KROK 3

Odstranění oleje

Olej z řetězové pily zlikvidujte vylitím oleje z nádrže do prázdné láhve a zlikvidujte podle místních předpisů pro likvidaci odpadu. Olej znovu nepoužívejte.

KROK 4

Nasazení krytu

Pro bezpečné uložení zasuňte lištu s řetězem do krytu.

KROK 5

Uskladněte na bezpečném místě

Uskladněte ji mimo dosah osob, které nejsou zvyklé používat řetězové pily, dětí a domácích zvířat. Ujistěte se, že je uložena na suchém a chráněném místě.

Sortiment