Ryobi® záruční podmínky

Kromě veškerých zákonných práv vyplývajících z nákupu je tento výrobek také předmětem níže uvedené záruky.

1. Záruční doba pro spotřebitele je stanovena na období 24 měsíců a začíná dnem, kdy byl výrobek zakoupen. Datum musí být doloženo fakturou nebo jiným dokladem o nákupu. Výrobek je navržen a určen pro spotřebitele a pouze pro soukromé účely. V případě použití pro profesionální či obchodní účely tedy neexistuje žádná záruka tohoto druhu.

2. V některých případech (zvláštní akce) existuje možnost prodloužení záruční lhůty nad výše uvedené období, a to pod podmínkou registrace na webových stránkách www.ryobitools.eu. Způsobilost nástroje je jasně uvedena přímo v prodejnách nebo na obalu. Koncový uživatel si může svůj nově zakoupený produkt registrovat on-line nejpozději do 8 dnů od data nákupu. Koncový uživatel se může registrovat za účelem prodloužení záruky v zemi svého bydliště, pokud je jeho země uvedena v registračním formuláři, kde je tato možnost platná. Kromě toho musí koncoví uživatelé poskytnout svůj souhlas s uchováváním údajů, které jsou nutné pro vstup do on-line systému, a přijmout příslušné podmínky. Potvrzení registrace, které je odesíláno prostřednictvím e-mailu, a originál faktury s vyznačením data nákupu budou sloužit jako doklad k prodloužení záruky. Vaše zákonná práva zůstávají nedotčena.

3. Záruka se vztahuje na všechny vady produktu, ke kterým dojde během záruční doby v důsledku chyb ve zpracování nebo v materiálu, a to k datu nákupu. Záruka je omezena na opravy nebo výměny a neobsahuje žádné jiné povinnosti a závazky, včetně (ale nejen) náhodných nebo následných škod. Záruka není platná, pokud došlo ke zneužití produktu, pokud byl produkt používán v rozporu s návodem k obsluze, nebo pokud byl nesprávně zapojen. Tato záruka se nevztahuje na:

- jakákoli poškození produktu, která jsou výsledkem nesprávné údržby

- jakýkoli produkt, který byl změněn nebo upraven

- jakýkoli produkt, u kterého byly prostředky původní identifikace (ochranná známka, sériové číslo) poškozeny, změněny nebo odstraněny

- jakékoli škody způsobené nedodržením návodu k obsluze

- jakékoli produkty, které nejsou označeny známkou CE

- jakýkoli produkt, u kterého byl zaznamenán pokus o opravu nekvalifikovanou osobou  nebo opravu bez předchozího povolení poskytnutého ze strany společnosti Techtronic Industries.

- jakýkoli produkt, který byl připojen k nesprávné síti napájení ( napětí, frekvence)

- jakákoli poškození způsobená vnějšími vlivy (chemické, fyzikální, šoky) nebo cizími látkami 

- nevhodné použití, přetížení nástroje

- použití neschválených příslušenství nebo jejich částí

- použití karburátoru po 6 měsících, seřízení karburátoru po 6 měsících,

- komponenty podléhající přirozenému opotřebení, včetně (ale nejen) upínacích pouzder, spínačů, sad uhlíkových kartáčů, tlačítek, hnacích řemenů, ozubení, plstěných podložek, tažných kolíků, ventilátorů dmychadel, trubic dmychadel a vakuových trubic, vakuových sáčků a pásek, naváděcích lišt, řetězů pil, hadic, spojovacích armatur, trysek, kol, stříkacích tyčí, vnitřních navijáků, vnějších cívek, řezacích linek, zapalovacích svíček, vzduchových filtrů, plynových filtrů, hnojících nožů atd.

4. Pokud je nutné provést opravu, musí být produkt odeslán nebo předložen jakémukoli autorizovanému servisnímu středisku společnosti RYOBI. Tato střediska pro každou zemi jsou uvedená v následujícím seznamu adres servisních stanic. V některých zemích může místní dealer společnosti RYOBI zaslat toto zboží na adresu tohoto střediska RYOBI. Při zasílání produktu do servisního střediska RYOBI musí být tento produkt bezpečně zabalen, nesmí obsahovat jakékoli nebezpečné látky, jako např. benzín. Produkt musí být označen adresou odesílatele a doprovázen stručným popisem závady.

5. Oprava / výměna v rámci této záruky je prováděna zdarma. Oprava nepředstavuje důvod pro rozšíření nebo nový začátek záruční doby. Vyměněné díly nebo nářadí se stávají naším vlastnictvím. V některých zemích musí odesílatel uhradit doručovatelské poplatky nebo poštovné.

6. Tato záruka je platná v Evropském společenství, Švýcarsku, Islandu, Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku a Rusku. Pokud jste mimo tyto oblasti, obraťte se na svého autorizovaného prodejce RYOBI. Ten určí, zda je použitelná jiná záruka.