Ochrana osobných údajů

Ochrana osobních údajů Techtronic Industries ELC GmbH

Zásady ochrany osobních údajů

Vážíme si vašeho zájmu o naši společnost a produkty a chtěli bychom, abyste při návštěvě našeho webu neměli strach o ochranu svých osobních údajů. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Dodržování příslušných zákonů na ochranu osobních údajů je pro nás jak povinností, tak i samozřejmostí.

Veškeré operace zaměřené na zpracovávání dat (sběr, zpracovávání a použití) realizované společností Techtronic Industries ELC GmbH přísně dodržují zákonem stanovená pravidla pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje shromažďujeme a využíváme s cílem vyřizovat objednávky a zlepšovat obsah a funkčnost našich služeb.

Osobní údaje a jejich použití

Osobní údaje potřebujeme v následujících případech:

– při zadávání objednávek

– při vyřizování objednávek

– když nás kontaktujete (zaměstnanci, žadatelé o zaměstnání, zainteresované strany, zákazníci, dodavatelé)

Osobní informace zaznamenáváme především pro účely podnikání a zpracování objednávek. Za tím účelem předáváme osobní údaje třetím stranám, které jednají místo společnosti Techtronic Industries ELC GmbH nebo jejím jménem (§ 11 BDSG, správa objednacích údajů). Tyto společnosti nemají oprávnění využívat údaje, které s nimi sdílíme, za jiným účelem, než je ten, o němž vás informujeme v tomto prohlášení. S cílem zamezit nesprávnému využívání našich webů shromažďujeme automaticky různé informace (jako IP adresu, čas a trvání přístupu, operační systém, internetový prohlížeč a zobrazené stránky).

Zabezpečení údajů

S cílem chránit osobní údaje našich zákazníků tato data zpracováváme výhradně v datových centrech a na počítačích chráněných bezpečnostními technologiemi splňujícími běžné normy (např. firewally, ochrana heslem, kontrola přístupu). Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou z důvodu, pro něž byly zaznamenány, nebo po dobu, již vyžadují zákony týkající se povinných hlášení či uchovávání dokumentů. Bezpečnostní opatření Všichni zaměstnanci naší společnosti jsou platnými zákony na ochranu osobních údajů zavázáni k důvěrnosti. Naše datové středisko a interní IT oddělení neustále přizpůsobují bezpečnostní opatření aktuálním okolnostem a požadavkům. Na obě tyto entity trvale dohlíží komisař pro ochranu údajů.

Přístup k údajům a opravy

Podle federálního zákona na ochranu osobních údajů máte právo na bezplatnou informaci o tom, které vaše údaje jsou uchovávány, a právo na jejich opravu, zablokování či smazání. Výjimku představují situace, kdy je oprava údajů, jejich zablokování či smazání v rozporu s obdobím uchovávání údajů definovaným v zákonech či smlouvách, dále pak údaje nezbytné ke vzniku, obsahu či změně vašich smluvních vztahů s námi, či údaje, jejichž uchování je nutné z účetních důvodů.

Budete-li mít jakékoli dotazy ohledně nakládání s vašimi údaji, budete nasměrováni na našeho úředníka pro ochranu soukromí.

Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straße 10

71364 Winnenden / Germany

E-Mail: dsb@TTI-EMEA.com

Odkazy na jiné weby

Některé naše weby obsahují odkazy na jiné weby, které neprovozuje společnost Techtronic Industries ELC GmbH. Tyto weby monitorujeme a neneseme odpovědnost ani za jejich obsah, ani za to, jak nakládají s osobními údaji.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů budeme podle potřeby aktualizovat na základě aktuálních okolností, jako například změn příslušných zákonů na ochranu osobních údajů.

Verze prohlášení: srpen 2012

 

 

JAK POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE

Náš web používá soubory cookie, aby vás odlišil od ostatních uživatelů tohoto webu. Díky tomu vám můžeme poskytovat při prohlížení našeho webu kvalitní zážitek a můžeme web rovněž vylepšovat.

Co je to cookie?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webu stahují do vašeho zařízení. Při každé následující návštěvě na tomto webu nebo na jiném, který je rozpozná, jsou cookies odeslány zpět. Cookies jsou užitečné, protože díky nim dokáže web rozpoznat jednotlivá uživatelská zařízení.

Cookies mají nejrůznější funkce, k nimž patří například to, že vám umožňují efektivní navigaci mezi jednotlivými stránkami, uchovávání vašich preferencí a obecně zlepšování uživatelského zážitku. Jsou rovněž schopny zajistit, aby reklamy, které se vám na internetu zobrazují, byly pro vás a vaše zájmy relevantní. Cookies použité na této stránce byly rozděleny do kategorií podle průvodce ICC UK Cookie guide. Níže naleznete seznam cookies použitých na těchto stránkách rozdělených podle kategorií. Jsou u nich rovněž zmíněny některé podrobnosti o jejich účelu a také návod, co se stane, zakážete-li použití určitých cookies. Mějte prosím na paměti, že vzhledem k tomu, že cookies využíváme jen tam, kde mohou přinášet nějaký užitek, může mít jejich zákaz za následek omezení vašich možností při práci s tímto webem.

Kategorie 1: Naprosto nezbytné cookies:

Tyto cookies umožňují poskytování služeb, které jste si výslovně vyžádali.

Tyto cookies jsou nezbytné k pohybu po webu a využívání jeho služeb, jako například k přístupu do zabezpečených částí webu. Bez těchto cookies nelze poskytovat vámi vyžádané služby, jako např. nákupní košík a on-line placení.

Kategorie 2: Cookies nutné pro výkonnost:

Tyto cookies shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách.

Sbírají informace o tom, jakým způsobem návštěvníci web používají, například které stránky navštěvují nejčastěji, či o tom, zda se návštěvníkům ze stránek vracejí chybové kódy. Tyto cookies neshromažďují informace umožňující identifikaci návštěvníka. Veškeré informace sbírané těmito cookies jsou agregovány, a tím pádem anonymní. Slouží výhradně ke zlepšení fungování webu.

Používáním našeho webu souhlasíte s umístěním těchto typů cookies ve svém zařízení.

Kategorie 3: Funkční cookies:

Tyto cookies uchovávají vaše volby s cílem zlepšit váš uživatelský zážitek.

Díky těmto cookies si webová stránka zapamatuje vaše volby (např. vaše uživatelské jméno, jazyk nebo region, v němž se nacházíte) a poskytuje pokročilé, individualizované možnosti. Web vám například může nabídnout lokální zprávy o počasí nebo dopravní zprávy díky tomu, že formou cookie uloží region, v němž se v současnosti nacházíte. Tyto cookies lze rovněž využít k uložení změn, jež jste provedli ve velikosti textu, typech písem a v dalších částech webu, které lze uživatelsky přizpůsobit. Lze jich rovněž využít k poskytování služeb, které jste si vyžádali, jako např. sledování videa nebo vkládání komentářů na blogu. Informace, jež tyto cookies sbírají, lze anonymizovat a nemohou sledovat vaši aktivitu při prohlížení ostatních webových stránek.

Používáním našeho webu souhlasíte s umístěním těchto typů cookies ve svém zařízení.

Název cookie

Kategorie

Účel

Více informací

Session ID cookie

1

Standardní ASP.NET cookie obsahující ID relace uživatele.

Zaniká, jakmile se uživatel přesune jinam

Shopping Cart Cookie

1

ID nákupního košíku. Jedinečný identifikátor označující, se kterým (pokud nějakým) nákupním košíkem je uživatel spojen

Typ: Celé číslo, Zaniká: 1 rok

ProductsToCompare

1

Ukládá, které výrobky se srovnávají

 

RecentSearches

2

Ukládá hledání, která uživatel dokončil během relace vyhledávání

 

Culture cookie

2

Využívá se k ukládání kultury CMS uživatele

Typ: Kulturní kód, Zaniká: 1 rok

Visitor Status Cookie

2

Nastavuje status návštěvníka (neznámý/první návštěva/více návštěv)

Typ: Celé číslo, Zaniká: 1 rok

Current Visit Status Cookie

2

Nastavuje status aktuální návštěvy (v daném dnu)

Typ: Celé číslo, Zaniká: 23 hodin

URL Referrer Cookie

2

Odkaz na URL uživatele. Pamatuje si stránku, kterou uživatel naposledy navštívil.

Typ: Url řetězec, Zaniká: 1 den

Form State Cookie

2

Využívá se ke kontrole, zdali je nutné obnovit stav formuláře. Rozhoduje, zdali by se měla odeslaná pole formuláře znovu zadat.

Typ: Celé číslo – ID, Zaniká: 10 minut

Google Analytics

2

Využíváno funkcí Gogole Analytics k vyhledávání dat návštěvníka na internetu.

http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html

Preferred Culture cookie

3

Ukládání podrobností o preferované CMS kultuře uživatelů

Typ: Kulturní kód, Zaniká: 1 rok

Current Contact

3

Nastavuje aktuálního uživatele, je-li přihlášen

Typ: Celé číslo – ID, Zaniká: 50 let

CurrentTheme

3

Nastavuje aktuálně zvolené téma

Typ: Celé číslo – ID, Zaniká: 23 hodin

VisitorStatus

3

Nastavuje status návštěvníka (neznámý/první návštěva/více návštěv)

Typ: Celé číslo – ID, 1 rok

 
You may be able block cookies by activating the setting on your browser that allows you to refuse the setting of all or some cookies. However, if you use your browser settings to block all cookies (including essential cookies) you may not be able to access all or parts of our site. Unless you have adjusted your browser setting so that it will refuse cookies, our system will issue cookies as soon you visit our site.

If you do not consent to cookies being placed, you must notify us of the cookies to which you do not consent.